БЕЗ ВСЯКАКВО СЪМНЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА РЕМОНТИРАНАТА ГУМА

Обширните тестове на ремонтирани гуми потвърждават ефективността на ремонт с REMA TIP TOP материали далеч над допустимите граници.

6.jpg

Ремонтираната гума наистина ли е безопасна? Този въпрос си поставят много водачи.

За да покажем огромния резерв на безопасност при ремонта на гуми, експертите от REMA TIP TOP стигнахме до крайност: ремонтирахме гуми, които са много по-повредени от разрешените за ремонт и ги тествахме при максималната скорост на гумите – много по - висока от допустимата. Резултатът е еднозначен: ремонтите, извършвани професионално, предлагат най-високо ниво на безопасност, дори и извън обичайната практика на шофиране.

Където човек разчита на технологии, безопасността е от особено значение. Сигурността е в центъра на множество стандарти, закони и насоки, за да се гарантира, че употребата не включва никакви опасности. За да се постигне най-високо ниво на сигурност, обикновено се планират високи резерви. Това, което наистина е безопасно функционира не само при нормално приложение, но и в реалните работни условия.

Затова REMA TIP TOP се ангажира и с високото качество на широката гама от ремонтни материали. За да докажем качеството на материала далеч над нормалното приложение, REMA TIP TOP в сътрудничество с Университета в гр. Улм, Държавния институт за тестване на материалите в гр. Дармщат и г-н Михаел Имлер, независим експерт в областта на вулканизацията и ремонта на гуми проведе обширни тестове на ремонтирани автомобилни гуми.

Особеност: вместо да тестваме материала при допустими повреди и скорост, извършихме изпитанията с по-големи щети и при значително по-високи скорости, отколкото са разрешени. В цифри това означава: Вместо да се тестваме повреди с диаметър до 10 мм и до скорост от 210 км/ч, тествахме 14 мм щети до 250 км/ч.
Изпитанията бяха проведени с две зимни гуми на премиум производител (225/55 R 17) при налягане от 2,5 бара. Ремонтът е направен на гуми без повреди и в края на техния стандартен пробег. След изминати 28 000 км гумите имат остатъчна дълбочина на профил на протектора от 4,3 мм. Разположихме щетите отляво и отдясно на центъра на протектора, за да се постигнем по-добро разпределение на ремонтите.

Резултати много над нормата:
Всички ремонти бяха извършени от експерт – вулканизатор с материали на REMA TIP TOP (Minicombi A6, RAD 116 TL, RAD 115 TL и RAD 110 TL ). Тестът на гумите продължи 146 часа: 48 часа продължи при скорост над 100 км/ч, последвано от 72 часа при скорост от 130 км/ч и 24 часа при скорост от 170 км/ч. Тъй като всички тестове бяха положителни, максималната допустима скорост на гумата бе ускорена до 210 км/ч за още 2 часа. След това изпитание гумите имат допълнителен изминат пробег от 18,660 километра - без никакви изменения или дефекти в ремонтирания участък. Така ремонтният материал доказва своите качества доста над допустимите условия. Проверката на ремонтите се извърши чрез рентгеновите системи в Университета в гр. Улм. Друга оценка на ремонтите се извършва с т.нар. Шерографски тест. Това е много точен оптичен метод за измерване, който се използва главно в авиацията за тестване на материали. И двете проверки не показаха дефекти в ремонтираните участъци и използваните материали.

От REMA TIP TOP обаче решихме, че тези тестове не бяха достатъчни. Предадоха гумите на Държавния институт за изпитание на материали в в гр. Дармщат - с цел тестването на гумите да продължи до получаване на дефект. Този тест също така потвърждава високите резерви за безопасност на ремонтните материали. При всички степени на скоростта между 180 и 240 км/ч резултатите са положителни. Само при скорост от 250 км/ч, т.е. 40 км/ч над допустимата максимална скорост на гумата, възниква дефект под формата на балон в страницата. Забележете: дефектът не е свързан с един от шестте ремонтирани участъка.

Сигурност без съмнение
Независимият експерт в областта на вулканизацията и ремонта на гуми г-н Михаел Имлер след това изготви експертно мнение за ремонтите на тестваните гуми. То потвърди, че нито един от ремонтите няма дефекти или грешки. Освен това не се наблюдават признаци на термично претоварване. Въпреки че, диаметърът на повредите е бил далеч над допустимите стойности, не е възникнал дефект, свързан с ремонта.
Общият резултат от тестовете не оставя място за съмнение: Ремонтните материали на REMA TIP TOP осигурява най-високо качество дори извън допустимите стойности. Водачите могат да бъдат сигурни: гумите, които са професионално ремонтирани, поддържат тяхната пригодност не само в ежедневието, но и в екстремни ситуации. Резултатът: Максимална сигурност със значителни резерви.

RTT изпитателна стойка

RTT изпитателна стойка

След тестовете експертът потвърди, че нито един от ремонтите (на снимката REMA TIP TOP Миникомби) няма дефекти или грешки.
Източник на изображението: REMA TIP TOP

RTT Миникомби

RTT Миникомби

След тестовете експертът потвърди, че нито един от ремонтите (на снимката REMA TIP TOP Миникомби) няма дефекти или грешки.
Източник на изображението: REMA TIP TOP

RTT Радиален пластир

RTT Радиален пластир

След тестовете експертът потвърди, че нито един от ремонтите (на снимката REMA TIP TOP RAD –радиални пластири) няма дефекти или дефекти.
Източник на изображението: REMA TIP TOP

RTT Шерография Миникомби

RTT Шерография Миникомби

Също така Шерографският запис не показва никакви недостатъци в ремонта с Миникомби материал от REMA TIP TOP.
Източник на изображението: REMA TIP TOP

RTT Шерография - радиален пластир

RTT Шерография - радиален пластир

Също така Шерографският запис не показва никакви недостатъци в ремонта с RAD – радиални пластири материал от REMA TIP TOP.
Източник на изображението: REMA TIP TOP

За REMA TIP TOP
REMA TIP TOP е глобален системен доставчик на услуги и продукти в областта на технологиите за транспортиране и обработка на материали, както и за ремонт на гуми. Фирмата разполага с глобална сервизна мрежа и предлага широка гама изделия от каучук, каучукови покрития и покрития за промишлеността, както и за автомобилната индустрия. Компанията е изградила уникален опит в разработването на материали и индустриални услуги в продължение на почти сто години и е активна в областта на обработката на материали, повърхностната защита и автомобилната индустрия.